Prowadzącym Sklep www.sklep.project176.com jest Project176 Media Production Andrzej Mancin, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Czeladniczej 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS ------------------, nr NIP ----------------, nr Regon --------------.

SPIS TREŚCI
Postanowienia ogólne
II. Realizacja zamówienia
III. Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy i zwrot towaru
IV. Ochrona danych osobowych
V. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terenie Polski. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.sklep.project176.com. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.sklep.project176.com (Formularz zamówienia w Sklepie internetowym).

4. Zawartość Sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości Sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Koszty dostawy są zależne od wagi i wartości konkretnego produktu.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 7. Ilość produktów objętych sprzedażą promocyjną w sklepie internetowym jest ograniczona. Sprzedaż produktów objętych sprzedażą promocyjną realizowana jest na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania oferty. Ceny promocyjne w sklepie internetowym obowiązują tylko przy zakupie online - poprzez formularz zamówienia.


II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA1. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie poprawnych danych w szczególności numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia.

3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży między Sklepem a klientem następuje w momencie, w którym przedstawiciel Sklepu drogą telefoniczną lub e-mailem potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji (zostaje umówiona konkretna data wysyłki towaru).

4. Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści Sklepu. Jeśli towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w Sklepie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze Sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

7. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej Sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

8. Sklep oferuje następujące formy doręczenia zamówienia:
- dostawa kurierem
 Koszty dostawy są zawsze podane przy wyborze danej formy dostawy w koszyku Sklepu.

9. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
- gotówką przy odbiorze przesyłki (czyli za pobraniem)
- przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz przesyłany jest e-mailem w momencie, w którym zamówienie jest skompletowane i gotowe do opłacenia. Towar jest wysyłany po wpłynięciu kwoty na rachunek Sklepu. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez Sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.

10. Czas realizacji zamówienia:
Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. 
Zamówienia składane po godzinie 13.00 oraz soboty, niedziele i święta są realizowane w następnym dniu roboczym.

11. Terminy dostępności podane przy produktach oznaczają szacunkowy czas potrzebny na wysłanie danego produktu do klienta. Do tego należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie przesyłki przez kuriera lub pocztę. Terminy dostępności, podane przy produktach mają jedynie charakter informacyjny i nie są prawnie wiążące.

Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski: 

Firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

12. Dowód zakupu (w sprzedaży wysyłkowej jest to oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Dane na dokumencie zakupu są w 100% zgodne z brzmieniem podanym przez klienta (dane są umieszczane na dokumencie automatycznie, tak jak podał je klient, włącznie z małymi i wielkimi literami).

13. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm bezpieczeństwa naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.


III. GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY I ZWROT TOWARU
1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie szarotka.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji i na podany w niej adres autoryzowanych serwisów.

3. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). 

4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

5. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można przesłać na adres: PROJECT176 Media Production Andrzej Mancin, ul. Czeladnicza 7, 43-300 Bielsko-Biała, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

6. W przypadku nabywcy niebędącego konsumentem wyłącza się przewidziane Kodeksem cywilnym uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów - w takim przypadku Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki serwisowej sprzętu).

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (PROJECT176 Media Production Andrzej Mancin, ul. Czeladnicza 7, 43-300 Bielsko-Biała) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, rozmowa telefoniczna z pracownikiem sklepu).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie PROJECT176 Media Production Andrzej Mancin. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług PROJECT176 Media Production Andrzej Mancin. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Użytkownik Sklepu, niezależnie od możliwości złożenia zamówienia, posiada możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową Newsletter Sklepu zawierający informacje marketingowe (specjalne oferty Sklepu, nowości w ofercie, informacje o akcjach marketingowych. Zapisanie się na Newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie jest powiązane ze zgodą na jakąkolwiek inną interakcję Sklepu z użytkownikiem, w szczególności z zawarciem umowy. Każda osoba zapisana na Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się (usunięcia swojego adresu e-mail) z bazy adresatów Newslettera poprzez kliknięcie w link zawarty w każdym Newsletterze.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Adres siedziby Sklepu i jednocześnie adres korespondencyjny brzmi następująco:
PROJECT176 Media Production Andrzej Mancin,
ul. Czeladnicza 7, 43-300 Bielsko-Biała


2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495), klient kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres Siedziby Sklepu. Koszt przesyłki ponosi klient.

3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna-sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.szarotka.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.